De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO) heeft Susanne Lenders gekozen om met Maas+deNatris hun jubileumboek vorm te geven. Haar presentatie november 2015 bleek een schot in de roos. Auteurs en redactiecommissie kijken tevreden in de camera in een zaaltje van het inloophuis voor veteranen in Eindhoven, met de toepasselijke naam De Treffer.

Met haar bedrijf Su’puur timmert Susanne als professioneel vormgeefster al jaren aan de weg. En dat was te merken. Wij denken dat Susanne het boek de juiste mix gaat bezorgen van speels, zakelijk én smaakvol – precies wat de KVNRO als 100-jarige voor haar jubileumboek nodig heeft. Na twee jaar arbeid begint voor ons auteurs niet alleen de tekst maar ook het boek eindelijk tot leven te komen. Wij hebben de tekst geschreven met het doel dat niet alleen de reserveofficier maar ook zijn of haar partner het boek wil lezen. En als wij ons werk goed hebben gedaan, worden beiden er ook nog een stukje wijzer van. Susanne gaat richting geven aan de vorm die dit doel moet ondersteunen. Wij hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking en een geweldig eindresultaat.

Een boek kan niet zonder beeldmateriaal. De verhouding tekst-beeld waar wij voor hebben gekozen, is fifty-fifty. Dat betekent dat we veel beeldmateriaal nodig hebben. ‘Beeldresearch’ klinkt eenvoudig, maar alle contacten, telefoontjes en mails die daarvoor nodig zijn maken het tot een mooie maar taaie klus. Zo wordt veel van het beeldmateriaal over de activiteiten van de vereniging aangeleverd door een groot aantal leden. Daarnaast zoeken wij sprekende illustraties voor het meer algemene verhaal over de reserveofficier. Daarvoor zijn wij aangewezen op openbare bronnen. Om een indruk te geven hieronder twee zogenaamde ‘spreads’ – allemaal nog voorlopig natuurlijk.

Impressie van de voorlopige vormgeving

Impressie van de voorlopige vormgeving

Hofleveranciers van ons boek zijn de beeldbanken van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en van het Nationaal Militair Museum (NMM). Gelukkig hebben wij goede afspraken gemaakt met beide instellingen over de kosten van fotobestellingen en auteursrechten waardoor wij ruim kunnen verzamelen en tegelijkertijd de kosten binnen de perken kunnen houden.

 

Wim Maas
Wim de Natris
6 januari 2016