Maas+deNatris is de optelsom van de kennis en kunde van Wim Maas en Wim de Natris. Onze expertise is breed: van het in opdracht verrichten van historisch onderzoek, het schrijven en produceren van boeken, het leveren van teksten voor het web en social media, het samenstellen van tentoonstellingen, tot aan het organiseren van excursies en lezingen. Met veel enthousiasme bundelen wij onze krachten voor het leveren van maatwerk aan verenigingen, instellingen, bedrijven en musea.

Wim Maas

Wim Maas

 

Wim Maas is allround historicus en is met bijna dertig jaar ervaring als boekenmaker met recht een oude rot in het vak. Tal van bedrijfspublicaties staan op zijn naam, waaronder die van gerenommeerde namen als Heineken, DELA, Norit en De Zonnebloem. Historisch onderzoek en schrijven van teksten voor een groot publiek vormen de basis. Daarnaast houdt hij als projectleider ook graag alle touwtjes naar onderzoekers, tekstschrijvers, vormgevers, fotografen en drukkers strak in handen. Met tekstschrijfster Hubertine van den Biggelaar van Tekst en Teken en vormgever René van der Horst van Topixx vormt hij het samenwerkings-verband Anno ’04, dat zich toelegt op het samenstellen van jubileumboeken voor met name familiebedrijven. Wim Maas opereert zelfstandig onder de naam Bureau voor Historisch Maatwerk.

Wim de Natris

Wim de Natris

 

Wim de Natris is militair-historicus en museoloog. Hij bestudeert en onderzoekt legervorming, dienstplicht en alle vormen van vrijwilligheid en particulier initiatief op het gebied van defensie en veiligheid, zoals luchtbescherming, civiele verdediging en vrijwillige weerbaarheid, en verder het hele maatschappelijke middenveld van belangenverenigingen en pressiegroepen. Op dit moment is hij actief in het bestuur van de Stichting Militair Erfgoed. Deze landelijk opererende stichting richt zich op behoud en herstel van kazematten, bunkers en het landschap daaromheen. Als museoloog heeft hij gewerkt in diverse musea en archieven op het gebied van collectie-informatie. Wim de Natris opereert zelfstandig onder de naam De Natris Erfgoedprojecten.