Maas+deNatris verricht militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertaalt dat naar gedrukte en digitale media of het nu gaat om een boek, tentoonstelling of website. Wij werken daarbij graag samen met andere professionals, die ieder vanuit hun eigen expertise en achtergrond een waardevolle bijdrage leveren aan de totstandkoming van onze projecten.

Meer dan oorlog
Militaire geschiedenis is veel meer dan oorlog. Defensie en de krijgsmacht staan niet los van de burgermaatschappij. Integendeel, veiligheid is een integraal onderdeel van de Nederlandse samenleving. Wij verdiepen ons in alle processen, organisaties en mensen in en om de krijgsmacht – kortom het snijvlak van defensie en samenleving in de breedste zin van het woord.

Wetenschappelijk verantwoorde aanpak
Als Maas+deNatris onderscheiden wij ons van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) doordat wij de volle breedte van defensie en samenleving tot ons werkveld rekenen en ons niet beperken tot ‘de strijdkrachten’, zoals het defensie-instituut op zijn website schrijft. Onze wetenschappelijk verantwoorde aanpak hebben wij daarentegen met het gerenommeerde instituut gemeen.

Maatwerk
Naast klassieke media als boek, brochure, folder of rapport zijn wij ook thuis in nieuwe media en teksten voor websites. Ook verzorgen wij tentoonstellingen, presentaties, lezingen, workshops en excursies. En dan vergeten we nog bijna genealogisch onderzoek. Voor iedere vraag ontwikkelt Maas+deNatris een passend antwoord: voor kleine en grote opdrachten, voor kleine of grote organisaties, verenigingen, instellingen, bedrijven en musea, over de recente historie of het verre verleden. Maas+deNatris levert maatwerk met militaire precisie!