Mars et Historia

September 2016
Op vrijdag 16 september 2016 waren wij aanwezig bij het jubileumsymposium van Mars et Historia, de Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie. In samenwerking met het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem vierde zij die dag haar gouden jubileum, waarbij tal van prominente historici van binnen en buiten de vereniging hun visie uiteenzetten over diverse onderwerpen.<