Op 25 oktober 2017 werd het eerste exemplaar van ons jubileumboek voor de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) tijdens het jubileumsymposium in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg uitgereikt aan Koning Willem-Alexander. In dit rijk geïllustreerde boek wordt in 256 pagina’s uitvoerig stilgestaan bij de 100-jarige geschiedenis van de vereniging en de reserveofficier. Het boek is verschenen in een oplage van 1.600 exemplaren.